Helyzetjelentés


A helyszíni tervezéselőkészítő munkák jó tempóban, az előzetesen elfogadott ütemtervnek megfelelően folynak.

Az épülettömb Országház utcai homlokzatán befejeződött egy korábban befalazott kapuzat feltárása, így már ezt a kaput használják a teherautók a Fortuna udvar megközelítésére. A parkolás rendje is megváltozott, az Országház utca páros oldalán egy 20+5 méteres, a páratlan oldalon pedig a táblával jelzett 30 méteres szakaszon tilos megállni gépjárművel.

A Szentháromság téren a korábbinál nagyobb munkaterületen folytatódik a felszín alatti közművek felderítése. Kutatóárkok létesítésére azért volt szükség, mert csak az üzemben lévő és üzemen kívüli vezetékek nyomvonalának pontos ismeretében lehet majd megtervezni és engedélyeztetni egyes vezetékek áthelyezését.

Az épületegyüttes falain belül a restaurátori kutatások épületfeltáró, épülettisztító bontások, a szakhatósági engedélyek birtokában az ütemterv szerint folynak, a törmelék elszállítása folyamatos. Folyamatosak az anyagvizsgálatok és geodéziai mérések, elkészült a faanyagvédelmi-, a talajmechanikai-, a hidrológiai- és hidrogeológiai szakvélemény, valamint a barlangok (Nagylabirintus) előzetes állagvizsgálata is.